Disclaimer

Deze website is bedoeld om u te informeren. Verstrekte informatie op deze website kan zonder aankondiging worden gewijzigd, bijvoorbeeld a.g.v. voortschrijdend inzicht. Ondanks alle zorg die wordt besteed aan deze website, aanvaardt Fysiotherapie Dwingeloo geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen. De links op deze website zijn bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. Fysiotherapie Dwingeloo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.