Praktijkinformatie

Directe toegankelijkheid Fysiotherapie

Vergoedingen en tarieven .

Vergoeding Fysiotherapie uit de basis- of aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u geen Eigen Risico kost.

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed.
Bij bepaalde chronische- en aangeboren aandoeningen waar fysiotherapie een zeer belangrijke rol heeft, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

 • Parkinson/ CVA/ MS/ ALS
 • Na botbreuken (max 12 maanden)
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Na opname in een ziekenhuis

Kijk hier voor de volledige lijst aandoeningen op de chronische lijst.

Andere aandoeningen met volledige vergoeding uit de basisverzekering voor volwassenen (niet eerst 20 uit de aanvullende verzekering)

 • COPD: afhankelijk van de ernst 5 tot 70 behandelingen per jaar
 • Artrose van de knie of heup: max 12 behandelingen in 12 maanden
 • Etalagebenen: max 37 behandelingen per jaar
 • Fysiotherapie bij langdurige klachten als gevolg van corona: max 50 behandelingen

Bij vergoeding uit de basisverzekering (en dus niet voor de aanvullende verzekering)  is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte  eigen risico is in 2023 € 385 per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten ( met uitzondering van huisartsen- en verloskundigezorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risicogroepen ) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen gedekt worden door de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt.

Verder wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Declareren
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van Zorg en Zekerheid. Dit betekent dat wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid dan moet  u uw  factuur zelf indienen.

Standaardtarieven Fysiotherapie Dwingeloo indien u niet aanvullend verzekerd bent

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, per zitting en geldig vanaf 1 januari 2024.

Zitting Fysiotherapie

€ 41,00

Fysiotherapie aan huis

€ 56,00

Fysiotherapie in instelling

€ 51,00

Zitting Manuele therapie

€ 61,00

Intake en onderzoek en
korte 1e behandeling

€ 71,00

Intake en onderzoek + korte 1e behandeling aan huis

€ 86,00

Sportmassage

€ 36,00

Niet nagekomen afspraak

€ 36,00

Tarieven Fysiofit Dwingeloo

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en geldig vanaf 1 januari 2024.

1x per week, prijs per maand

€ 44,00

2x per week, prijs per maand

€ 66,00

Kwaliteit

Kwaliteitsregister

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Een fysiotherapeut mag zelfstandig patiënten behandelen als hij of zij:

 • een officiële studie fysiotherapie heeft afgerond met diploma;
 • aan alle basiseisen voldoet;
 • staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te waarborgen, heeft het KNGF het Kwaliteitsregister Fysiotherapie.  Fysiotherapeuten mogen zich hier inschrijven als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken volgens de officiële richtlijnen van het KNGF. Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister moeten geregeld bijscholingen volgen. Ze werken dus op basis van de meest recente, wetenschappelijke kennis.  Per 1 januari 2020 is het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL actief.

KRF NL stimuleert fysiotherapeuten om zich continu te ontwikkelen en verder te professionaliseren, waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënt steeds beter wordt. Dit vraagt geen extra administratie van de fysiotherapeut; alle benodigde informatie uit de inschrijvingen in het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut, de acht Deelregisters en twee Aantekeningenregisters vanuit de Beroepsinhoudelijke verenigingen gaat automatisch over in KRF NL.
Via de zoekfunctie ‘Vind een fysiotherapeut’ vindt u uitsluitend fysiotherapeuten die in het kwaliteitsregister van het KNGF staan vermeld.  Zo weet u zeker dat de fysiotherapeut die u via deze website vindt, garant staat voor de best mogelijke behandeling.

Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF. Dit betekent dat ze zich continu ontwikkelen, verder professionaliseren en werken volgens de richtlijnen van het KNGF. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg voor de patiënt steeds beter.

Elektronisch patiëntendossier

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier.

Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft, worden uit uw dossier enkele gegevens (zie punt 1) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

Meer informatie:

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor het onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die worden verzameld zijn:

 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd.

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:

 • Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens.
 • IQ healthcare om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
 • De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan.

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd

Wilt u liever uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Wat vindt u van ons?

In onderstaand overzicht ziet u wat cliënten vinden van Fysiotherapie Dwingeloo.

Privacy

Hoe wij in onze praktijk omgaan met uw privacy, leest u hier.

Klachtenregeling

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet u de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of de praktijkhouder.

U kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met u om de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor uw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.

Meer informatie:  tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kunt u binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ leest u hoe je een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie.

Samenwerken

Fysiotherapie Dwingeloo is aangesloten bij:

Samenwerkingspartners

Huisartsenpraktijk Dwingeloo
Praktijk De ruimte
info Mantelzorg

Nieuwsbrief

Wij sturen u een nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van het nieuws in onze praktijk over bijvoorbeeld de start van nieuwe beweegprogramma`s, gewijzigde openingstijden, stagiaires, etc..

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden onderaan elke brief.

Heeft u de brief nog niet ontvangen, maar u wilt hem wel graag ontvangen, geef u dan hier op voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.