Jonge mensen fietsen niet genoeg

Nederlanders bewegen niet genoeg. Vooral jongvolwassenen zijn minder gaan fietsen en wandelen, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Sinds 2020 voldoen steeds minder Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Die richtlijn stelt dat mensen minstens 2,5 uur per week matig tot intensief zouden moeten bewegen om gezond te blijven. Vorig jaar bewoog slechts 44,3 procent voldoende.

Vooral jongeren, jongvolwassenen en hoger opgeleiden bewegen minder. Het RIVM vergeleek cijfers van voor de coronaperiode met cijfers van daarna. Die groepen zijn minder gaan fietsen naar werk, school en in hun vrije tijd. Jongvolwassenen van achttien tot dertig jaar wandelen ook minder. Daar was de afname dan ook het grootst.

Opvallend is dat jongeren meer zijn gaan sporten en toch minder aan de beweegrichtlijn voldoen. Volgens het RIVM komt dat doordat ze veel minder minuten per week fietsen. Een mogelijke verklaring daarvoor is het gebruik van de elektrische fiets. Daarmee leg je dezelfde afstand af in minder tijd.

Het RIVM is bezorgd om deze ontwikkeling. De genoemde groepen zitten ook het meeste aantal uren per dag. Te weinig bewegen en veel zitten hangt samen met een hogere kans op hart- en vaatziekten, diabetes en eerder overlijden.

Vergelijkbare berichten